Je nás více než 30 tisíc, potkáte nás ve městech i v nejzapadlejších vískách – JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svoji Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšování kvality lidského života.

 

Aktualita

Ilustrační obrázek k aktualitě
Podpořit dobrovolnické aktivity zaměstnanců České pošty bylo hlavním cílem programu Pošťáci SRDCEM, který letos poprvé otevřela v rámci své činnosti Nadace České pošty.
 

Svoji podporu rozdělujeme do třech základních nadačních programů.

Pošťáci
POŠŤÁKŮM

Program, který je určen výhradně na podporu zaměstnanců České pošty a jejich rodin v tíživých sociálních a zdravotních situacích či v případě živelních katastrof a jiných podobných situacích.

Pošťáci
SRDCEM

Program, který má za cíl podpořit dobrovolnictví, spolkovou činnost či zachování tradic. Zaměstnanci mohou požádat o příspěvek pro organizaci či spolek, na jehož činnosti se aktivně podílí.

Pošta
PRO ZDRAVÍ

Program, který má za cíl podpořit organizace, které se dlouhodobě věnují zdravotní prevenci a podpoře duševního zdraví. Zaměřit se chceme také na pomoc obětem násilných trestných činů.