Je nás více než 30 tisíc, potkáte nás ve městech i v nejzapadlejších vískách – JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svoji Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšování kvality lidského života.

 

Aktualita

Ilustrační obrázek k aktualitě
Jste zaměstnancem České pošty a vedete malé sportovce nebo aktivně působíte v nějakém zájmovém spolku či klubu? Pak je program Pošťáci SRDCEM určený právě pro vás. V letošním roce Nadace České pošty v rámci tohoto programu podpoří 50 subjektů. Nadační příspěvek pro jeden subjekt může činit maximálně 10 000 Kč.
 

Svoji podporu rozdělujeme do základních nadačních programů:

Pošťáci
POŠŤÁKŮM

Program, který je určen výhradně na podporu zaměstnanců České pošty a jejich rodin v tíživých sociálních a zdravotních situacích či v případě živelních katastrof a jiných podobných situacích.

Pošťáci
SRDCEM

Program, který má za cíl podpořit dobrovolnictví, spolkovou činnost či zachování tradic. Zaměstnanci mohou požádat o příspěvek pro organizaci či spolek, na jehož činnosti se aktivně podílí.

Pošta PRO BUDOUCNOST

Program Nadace České pošty Pošta PRO BUDOUCNOST je určen na podporu vzdělávání a mimoškolní zájmové činnosti dětí zaměstnanců. Je rozdělen na tři podprogramy.