Je nám více než 30 tisíc, potkáte nás v městech a v nejvzdálenějších víších - JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svou Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšení kvality lidského života.

Pošťáci SRDCEM

Program, který má za cíl podpořit zaměstnance České pošty v jejich dobrovolnictví, spolkové činnosti či zachování tradic.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Žádost o finanční příspěvek z programu Pošťáci SRDCEM je možná od 1. dubna do 31. května 2018. Žádost může podat veřejně prospěšná organizace, ve které je zapojen zaměstnanec České pošty. Ten musí k žádosti přidat svůj doporučení. Zaměstnanec může doporučit vždy pouze jednu žádost.

NA CO LZE PODAT ŽÁDOST

 

Příspěvky jsou určeny na podporu veřejně prospěšných aktivit pro děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, vzdělání, kulturu, amatérský sport (například dobrovolné hasiče, zájmové kroužky, sportovní oddíly) nebo ochranu životního prostředí.

Příklady:

 • Zaměstnanec aktivně působí v zájmovém sdružení nebo sportovním oddělení, které potřebují finanční prostředky na nákup vybavení nezbytného pro svou činnost.
 • Zaměstnanec působí v neziskové organizaci, která pomáhá seniorům a potřebuje peníze na podporu jejich činnosti (např. Na volnočasové aktivity pro seniory, zajišťování programu apod.)

NA CO NELZE PODAT ŽÁDOST

 

Příklady:

 • Dítě zaměstnance je aktivní sportovec a potřebuje zaplatit vybavení. Zaměstnanec sám nezažívá ve sportovní části neangažuje, kromě toho, že dítě vozí na tréninky nebo závody.
 • Na zajištění občerstvení pro akce, které organizuje sdružení, ve kterém zaměstnanec působí.
 • Na režijní náklady organizací - výplata nájmů, energií, telefonů.

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:

 
 • Požádat o příspěvek je možné pouze na základě písemné žádosti a doporučení zaměstnanců České pošty.
 • Nadace v letošním roce podpoří 30 žádostí.
 • Nadační příspěvek může činit maximálně 10 000, - Kč.
 • O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku rozhoduje správní rada Nadace České pošty.
 • Na nadační příspěvek není nárok.
 • Příspěvek bude poskytnut na účet organizace, která podala žádost.
 • Využití příspěvku podle darovací smlouvy je povinen doložit dokazatelnými doklady.
 • Nadační příspěvek lze čerpat nejpozději do 31. 12. 2018.
 • Nadační příspěvek slouží k úhradě nákladů vzniklých po datu podání žádosti.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Požádat o pozdější příspěvek je možné na základě písemné žádosti a doporučení zaměstnanců České pošty. Formulář žádostí a doporučení si můžete stáhnout na této stránce, na poštovním IntraNetu nebo získat je v sídle nadace.

Vyplněnou žádost zasílejte na adresu: Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

Podívejte se na další programy, které se věnujeme