Staňte se našimi přispěvateli a pomáhejte spolu s námi měnit osudy. Vážíme si každého daru a ochoty pomáhat. I malá kapka dělá oceán.

Dárci - veřejnost

Nadaci České pošty můžete přispět jednorázovou platbou i trvalým příkazem na účet č. 117846253/0300.

Dárci - pošťáci

Zaměstnanci České pošty mohou do interního programu Pošťáci POŠŤÁKŮM přispívat pravidelnou srážkou ze mzdy, jednorázovým nebo trvalým příkazem, a to na účet č. 117849403/0300.

Formulář na srážku ze mzdy je ke stažení na IntraNetu České pošty. Nebo si o něj můžete napsat na e-mail: nadace@cpost.cz

Otevřenost

 

Každý dar je pro nás důležitý. Pro vás je zase důležité, aby se peníze dostaly do správných rukou. Kam peníze z vašich darů putovaly a komu pomohly, si můžete přečíst na stránkách k jednotlivým programům nadace.

Dary je možné si odečíst z daňového základu

 

Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Fyzické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

Právnické osoby hodnotu daru odečítají z daňového základu, pokud hodnota daru činila minimálně 2 000 Kč. V úhrnu si právnická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Chcete potvrzení pro daňové účely?

 

Nadace vám vystaví potvrzení pro daňové účely. V žádosti o potvrzení, uveďte prosím následující údaje:

  • číslo účtu nadace, na který byl váš dar poukázán,
  • poukázaná částka v Kč,
  • poslední datum převodu,
  • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště osoby, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru.

Pro další informace nás můžete kontaktovat na e-mailu: nadace@cpost.cz, nebo telefonu: 954 302 419.

Podporují nás