Nadace České pošty
Politických vězňů 909/4
Praha 1
PSČ 225 99
Mgr. Marta Selicharová
ředitelka nadace
nadace@cpost.cz
954 302 419
Ing. Veronika Máčalová
tajemnice nadace
nadace@cpost.cz
733 611 305