Je nám více než 30 tisíc, potkáte nás v městech a v nejvzdálenějších víších - JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svou Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšení kvality lidského života.

Pošta PRO BUDOUCNOST

Program Nadace České pošty Pošta PRO BUDOUCNOST je určen na podporu vzdělávání a mimoškolní zájmové činnosti dětí zaměstnanců. A je rozdělen na tři podprogramy: 

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STUDENTY VŠ, SŠ A SOU

 

Cílem stipendijního programu je podpora studentů vysokých škol, středních škol a středních odborných učilišť s vynikajícími studijními výsledky. V rámci stipendijního programu je možné žádat o příspěvek na náklady studia (doprava do školy, nákup odborné literatury, ubytování na internátu či koleji a další jiné doložitelné náklady).
 

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

Žadatelem musí být zaměstnanec České pošty, jehož dítě studuje denní studium na VŠ, SŠ, nebo SOU.

Žádat je možné pouze na základě písemné žádosti – formulář je k dispozici na stránkách Nadace České pošty, na IntraNetu či v sídle nadace.

Společně s žádostí je nutné doložit studijní průměr, který nesmí přesáhnout 1,4 (u studentů SŠ a SOU) a 1,7 (u studentů VŠ). U studentů středních škol se doloží kopií vysvědčení dítěte za poslední tři pololetí. U studentů VŠ se dokládá výpisem zkoušek či kopií indexu. 

Dále je nutné doložit veškeré příjmy domácnosti žadatele za poslední tři měsíce. Pro uznání nároku na příspěvek bude správní rada výši příjmů důsledně posuzovat.
 

Výše příspěvku

Výše příspěvku je plně v kompetenci správní rady nadace.
 

Vyřizování žádosti

Na nadační příspěvek není nárok.  Příspěvek je poskytován bankovním převodem na účet žadatele.

PROGRAM PRO UMĚLECKY NADANÉ DĚTI

 

Cílem tohoto programu je podpora mimořádně umělecky nadaných dětí zaměstnanců České pošty. V rámci tohoto programu je možné žádat o příspěvek na rozvoj nadaných dětí a musí přímo souviset s touto činností (například na ubytování a cestu na umělecké soutěže, startovné a další přímo související doložitelné náklady).
 

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

Žadatelem musí být zaměstnanec České pošty, jehož dítě navštěvuje základní, střední školu či SOU a zároveň uměleckou instituci.

Žádat je možné pouze na základě písemné žádosti – formulář je k dispozici na stránkách Nadace České pošty, na IntraNetu či v sídle nadace.
Součástí žádosti musí být potvrzení o studiu a vyjádření umělecké instituce, kde dítě studuje. Obsahovat by mělo dosažené úspěchy dítěte a doporučení učitele. 

Dále je nutné doložit veškeré příjmy domácnosti žadatele za poslední tři měsíce. Pro uznání nároku na příspěvek bude správní rada výši příjmů důsledně posuzovat. 
 

Výše příspěvku

Výše příspěvku je plně v kompetenci správní rady nadace.
 

Vyřizování žádosti

Na nadační příspěvek není nárok.  Příspěvek je poskytován bankovním převodem na účet žadatele.
 


PROGRAM PRO SPORTOVNĚ NADANÉ DĚTI

 

Cílem tohoto programu je podpora mimořádně sportovně nadaných dětí zaměstnanců České pošty. V rámci tohoto programu je možné žádat o příspěvek na sportovní rozvoj nadaných dětí a musí přímo souviset s touto činností (například na ubytování a cestu na sportovní soutěže, startovné, členství v klubech a další přímo související doložitelné náklady).

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

Žadatelem musí být zaměstnanec České pošty, jehož dítě navštěvuje základní, střední školu či SOU a zároveň je členem sportovního klubu, který reprezentuje na vrcholných soutěžích národního a mezinárodního charakteru.

Žádat je možné pouze na základě písemné žádosti – formulář je k dispozici na stránkách Nadace České pošty, na IntraNetu či v sídle nadace.
Součástí žádosti musí být potvrzení o studiu a vyjádření instituce, kde dítě studuje. Obsahovat by mělo dosažené úspěchy dítěte a doporučení klubu a trenéra. 

Dále je nutné doložit veškeré příjmy domácnosti žadatele za poslední tři měsíce. Pro uznání nároku na příspěvek bude správní rada výši příjmů důsledně posuzovat. 

Výše příspěvku

Výše příspěvku je plně v kompetenci správní rady nadace.
 

Vyřizování žádosti

Na nadační příspěvek není nárok.  Příspěvek je poskytován bankovním převodem na účet žadatele.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Požádat o nadační příspěvek je možné na základě písemné žádosti a doporučení zaměstnance České pošty. Formuláře si můžete stáhnout na webu nadace, na poštovním IntraNetu či je získáte v sídle nadace. Vyplněnou žádost odešlete poštou na adresu: Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

Podívejte se na další programy, kterým se věnujeme