Back

Největší akce sběru mobilů v dějinách ČR „Pomoc na druhou“

Neziskový projekt Remobil a Česká pošta se spojily a chtějí podpořit agentury domácí péče, chránit přírodu a překonat rekord sběru mobilních telefonů k recyklaci v České republice.

V rámci Mezinárodního dne životního prostředí, který každý rok připadá na 5. června, se REMOBIL spojil s Českou poštou a společností ASEKOL s cílem ustanovit český rekord ve sběru starých mobilů a zároveň finančně podpořit agentury domácí péče.  Leží vám v šuplíku starý a nepotřebný mobil? Přineste ho v týdnu od 3. do 7. června na jakoukoliv pobočku České pošty a REMOBIL z každého mobilu věnuje 10 Kč na podporu domácí péče v prostřednictvím Nadace České pošty.

Kdo za sběrovou akcí „Pomoc na druhou“ stojí

Sběr probíhá v rámci neziskového projektu REMOBIL, který funguje už třetím rokem. Celkově se již podařilo k recyklaci předat 20 tisíc starých mobilů. Do sběru se zapojilo více než 580 firem, škol a dalších institucí s odhadovanými 70 tisíci účastníky. Z každého sebraného starého mobilu putuje 10 Kč na charitativní účely. Tentokrát bude výtěžek ze sběrné akce „Pomoc na druhou“ věnován agenturám domácí péče, a to prostřednictvím Nadace České pošty. “Domácí péče je velmi důležitá a nezastupitelná služba. U nás je bohužel nedoceněná a velmi opomíjená, a proto její podpora byla pro nás jednoznačnou volbou,“ uvedla Marta Selicharová, ředitelka Nadace České pošty a dodává, že jen na České poště pracuje 75 procent žen a dvě třetiny z nich patří k tzv. sendvičové generaci, tedy pečují souběžně o děti a starší rodiče a ještě chodí na plný úvazek do práce. Každý den vidíme, že bez pomoci agentur domácí péče by se mnoho z nich neobešlo.

Proč je třeba recyklovat staré mobily

V České republice se podle odhadů k recyklaci dostane pouhých 5 % mobilů. Ročně se na světě prodá přes 1,5 miliardy smartphonů. Těží se tedy stále více nerostných surovin, nutných pro výrobu, což má za následek vyšší produkci skleníkových plynů a spotřebu vody. Díky recyklaci výše zmíněných 20 tisíc mobilů, lze využít přes 90 % získaných materiálů a spočítat i další benefity a úspory. Například do ovzduší není vypuštěno přes 31 tun skleníkových plynů, které by vznikly při těžbě primárních surovin používaných pro výrobu nových mobilů. Dále se recyklací uspoří téměř 600 tisíc litrů.

Samotnou recyklaci zajišťují autorizované firmy, které mobilní telefony demontují a zpracovávají právě pro další využití. Tyto firmy navíc zaměstnávají osoby hendikepované nebo osoby špatně uplatnitelné na trhu práce. Tímto způsobem se doposud podařilo zajistit již přes 3 000 hodin práce.

Vytvořme společně nový český rekord ve sběru mobilních telefonů

REMOBIL se pod záštitou Agentury Dobrý den pokusí ustanovit nový rekord pod názvem „Nejvíce sebraných mobilů k recyklaci“.  V případě úspěšného sběru bude rekord zapsán do České knihy rekordů.

Hlavním partnerem projektu REMOBIL je společnost ASEKOL, kolektivní systém sběru a recyklace elektroodpadu, která je občanům známá zejména provozováním tzv. „červených kontejnerů“, které se nyní nachází ve větších městech u klasických kontejnerových stání pro sběr papíru, plastů atd.

Další výstupy a fotografie jsou k dispozici na https://remobil.cz/pomocnadruhou

Kontakt: Jiří Šmejkal, smejkal@remobil.cz, 603 939 603