Back

Nadace České pošty vydala Výroční zprávu za rok 2021

O činnosti Nadace České pošty a jejím hospodaření se můžete dočíst v auditované Výroční zprávě za rok 2021. Nadace České pošty otevřela v roce 2021 všechny své programy, a to Pošťáci POŠŤÁKŮM, Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO ZDRAVÍ. Správní rada se v loňském roce zabývala 118 žádostmi o nadační příspěvky, z toho jich 114 schválila. Celkem byly vyplaceny příspěvky ve výši 3 284 412 korun. Každou žádostí, se kterou se na nadaci kolegové obrátili, se pečlivě zabývala na svých jednáních správní rada. Její činnost kontrolovala dozorčí rada. 


V rámci programu Pošťáci POŠŤÁKŮM se loňském roce správní rada nadace zabývala 48 žádostmi o nadační příspěvek. Z toho dvě žádosti zamítla a 46 žádostí o příspěvek schválila. Vyplaceno bylo celkem 2 596 312 korun. Přispěli jsme na rehabilitace pro nemocné děti, obnovu domů po ničivém tornádu či povodních, kompenzační pomůcky, invalidní vozík, příspěvek na automobil pro postiženého syna naší kolegyně a mnoho dalšího.  Smutnou kapitolou jsou příspěvky při úmrtí člena rodiny, které jsme poskytli v loňském roce v devíti případech. 


Již počtvrté jsme otevřeli program Pošťáci SRDCEM a sešlo se nám 68 žádostí o příspěvek. Správní rada se důkladně věnovala všem žádostem a schválila příspěvek pro 66 z nich. Celkově bylo v roce 2021 těmto organizacím vyplaceno 660 000 korun, a to z daru ČSOB. Důležitou podmínkou pro přiznání příspěvku je osobní angažování pošťáků v těchto organizacích. Příspěvky směřují například na podporu malých hasičů, fotbalistů, mažoretek a dále také organizacím věnujícím se rozvoji volnočasových aktivit či zachování tradic.


V roce 2021 jsme z programu Pošta PRO ZDRAVÍ podpořili organizaci Post Bellum, která je provozovatelem archivu Paměť národa. Paměť národa je sbírka vzpomínek pamětníků 20. století a jejich životní příběhy jsou nahrávány ve formě audio a video nahrávek. Sbírka obsahuje cca 7 000 nahrávek a je jednou z největších tohoto druhu v Evropě. Pamětníci jsou přeživší holocaustu, veteráni 2. sv. války, perzekuování za minulého režimu, ale i běžní občané, kteří prožili větší část 20. století.  S nástupem pandemie Covid 19 spustili Centrum pomoci Paměti národa, které si vzalo za cíl pomáhat pamětníkům v této době. V první fázi se jednalo hlavně o dodávky ochranných pomůcek, nákupů, obědů, léků. Následně o podporu mezilidského kontaktu prostřednictvím telefonních linek centra. Dále pomáhali také s registracemi do očkovacího systému. V péči Centra pomoci je cca 5 000 kontaktů. Nadace České pošty přispěla 45 000 Kč na úhradu poštovného za rozesílané respirátory pro pamětníky. Druhým podpořeným byl spolek Rodinné centrum Andílek z Železného Brodu a příspěvek 40 000 korun byl určen na úhradu nájemného. I tyto příspěvky jsme poskytli díky finančnímu daru ČSOB.


Rok od roku se na nás obrací s žádostí o pomoc více pošťáků, a je tak vidět, že si nadace na poště již našla své místo. Všem, kteří nás podporujete, a to jakoukoli formou ze srdce děkujeme. Velmi doufáme, že vaše řady se budou dále rozšiřovat. Samozřejmě děkujeme také firmám, které nám na naši činnost přispívají.