Je nás více než 30 tisíc, potkáte nás ve městech i v nejzapadlejších vískách – JSME POŠŤÁCI. Jsme tam, kde nás potřebujete. Založili jsme svoji Nadaci České pošty, a to proto, že chceme pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a celkově na zlepšování kvality lidského života.

Pošťáci POŠŤÁKŮM

Program Nadace České pošty, jehož cílem je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům České pošty a jejich rodinám v tíživých situacích.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 
 • Zaměstnanec České pošty pro sebe a svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti).
 • Bývalý zaměstnanec České pošty a současný zaměstnanec pošty Partner, který vykonává práci pro poštu Partner, a to v návaznosti na ukončené zaměstnání u České pošty. Žádat bude moci pro sebe a pro svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti).
 • Bývalý zaměstnanec (starobní či invalidní důchodce), který odešel do důchodu z České pošty. Žádat může pouze pro sebe.

Návrh může podat za potřebného zaměstnance i jeho kolega či kolektiv. Samotná žádost je pak řešena konkrétně s osobou, které se týká.

OBLASTI, NA KTERÉ LZE PODAT ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY:

 
 • Zaměstnanec České pošty a pošty Partner pro sebe a svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti) na:
  • SOCIÁLNÍ – pomoc rodině při řešení krizových situací souvisejících například s bydlením, úmrtím v rodině,
  • ZDRAVÍ – pomoc určená například na speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, které plně nehradí zdravotní pojišťovna, ozdravné pobyty, rehabilitace, následky úrazů či trvalé následky,
  • ŽIVELNÍ KATASTROFY,
  • a na ostatní zřetele hodné případy.
 • Zaměstnanec České pošty a pošty Partner pro svoje dítě (do 26 let) – na materiální podporu v případě, že se jedná o handicapovaného žáka či studenta.
 • Zaměstnanec České pošty a pošty Partner pro svoje dítě (do 26 let) – příspěvky na mimoškolní zájmovou činnost a rozvíjení talentů a uměleckou činnost.
 • Zaměstnanec České pošty a pošty Partner pro svoje vnuky a vnučky – na opatření nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek.
 • Bývalý zaměstnanec České pošty (starobní či invalidní důchodce) – na opatření nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek.

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:

 
 • Požádat o nadační příspěvek je možné pouze na základě písemné žádosti.
 • Pokud je u České pošty zaměstnáno více členů rodiny, bude příspěvek v kalendářním roce poskytnut pouze jednomu z nich.
 • O tom, zda bude příspěvek poskytnut a případně v jaké výši, rozhoduje správní rada nadace na základě důkladného zvážení veškerých okolností vyplývajících ze žádostí, jejich charakteru a počtu.
 • Na nadační příspěvek není nárok.
 • Příspěvek je poskytován na základě darovací smlouvy bankovním převodem na účet žadatele.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Požádat o nadační příspěvek je možné na základě písemné žádosti. Formulář žádosti si můžete stáhnout na této stránce, na poštovním IntraNetu či je získáte v sídle nadace. Vyplněnou žádost odešlete poštou na adresu: Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

Podívejte se na další programy, kterým se věnujeme