Zpět

V únoru přijímáme žádosti do nadačního programu Pošťáci SRDCEM

Jste zaměstnancem České pošty a vedete malé sportovce nebo aktivně působíte v nějakém zájmovém spolku či klubu? Pak je program Pošťáci SRDCEM určený právě pro vás. V letošním roce Nadace České pošty v rámci tohoto programu podpoří 50 subjektů. Nadační příspěvek pro jeden subjekt může činit maximálně 10 000 Kč.

 

Žádat o finanční příspěvek z programu Pošťáci SRDCEM je možné od 1. do 29. února 2024. Žádost může podat veřejně prospěšný subjekt, ve kterém je aktivně zapojen zaměstnanec České pošty.  Ten musí k žádosti přidat své písemné doporučení. Zaměstnanec může doporučit vždy pouze jednu žádost.

NA CO LZE PODAT ŽÁDOST

 

Příspěvky jsou určeny na podporu veřejně prospěšných aktivit pro děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, vzdělání, kulturu, amatérský sport (například dobrovolné hasiče, zájmové kroužky, sportovní oddíly) či ochranu životního prostředí.

Příklady:

 • Zaměstnanec aktivně působí v zájmovém spolku nebo sportovním oddílu, které potřebují finanční prostředky na nákup vybavení nezbytného pro svou činnost.
 • Zaměstnanec působí v neziskové organizaci, která pomáhá seniorům a potřebuje finanční prostředky pro zajištění činnosti (například na volnočasové aktivity pro seniory, zajištění programu apod.)

NA CO NELZE PODAT ŽÁDOST

 

Příklady:

 • Dítě zaměstnance je aktivní sportovec a potřebuje zaplatit vybavení. Zaměstnanec sám se nijak ve sportovním oddíle neangažuje, kromě toho, že dítě vozí na tréninky či závody.
 • Na zajištění občerstvení pro akce, které organizuje subjekt, ve kterém zaměstnanec působí.
 • Na režijní náklady subjektu – úhrada nájmů, energií, telefonů.

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU:

 
 • Požádat o nadační příspěvek je možné pouze na základě písemné žádosti včetně písemného doporučení zaměstnance České pošty
 • O poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje správní rada Nadace České pošty.
 • Správní rada bude v prvním kole nejdříve posuzovat žádosti od subjektů, které v loňském roce nadační příspěvek z programu Pošťáci SRDCEM nedostali. Dále budou posuzovány žádosti ostatních subjektů.
 • Na nadační příspěvek není právní nárok.
 • Příspěvek bude poskytnut bezhotovostně na účet subjektu, který podal žádost.
 • Využití příspěvku dle darovací smlouvy je obdarovaný povinen doložit prokazatelnými doklady.
 • Nadační příspěvek je možné čerpat nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Nadační příspěvek slouží k úhradě nákladů vzniklých až po datu podání žádosti.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 

Požádat o nadační příspěvek je možné na základě písemné žádosti a doporučení zaměstnance České pošty. Formuláře si můžete stáhnout na webu nadace, na poštovním IntraNetu či je získáte v sídle nadace. Vyplněnou žádost odešlete poštou na adresu: Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.