Zpět

Pošťáci podpořili malé hasiče, sportovce i dobrovolníky v nemocnicích. Nadace České pošty darovala dohromady 760 000 korun

Pošťáci podpořili malé hasiče, sportovce i dobrovolníky v nemocnicích. Nadace České pošty darovala dohromady 760 000 korun

Podpořit dobrovolnické aktivity zaměstnanců České pošty bylo hlavním cílem programu Pošťáci SRDCEM, který letos poprvé otevřela v rámci své činnosti Nadace České pošty. Podmínky programu splnilo 76 žádostí ze 79 došlých. Každá organizace dostala příspěvek 10 tisíc korun a celkem tedy nadace darovala 760 000 korun.

Příspěvky směřovaly například na podporu malých hasičů, volejbalistů, skautů, tanečníků, muzikantů, dobrovolníků v nemocnicích a dále také organizací věnujících se rozvoji volnočasových aktivit či zachování tradic.

Velmi si vážím toho, kolik našich kolegů není lhostejných a po pošťácké práci se věnují dobrovolnictví, trénování dětí, nebo rozvoji aktivit v obcích, ve kterých žijí,“ sdělil Roman Knap, generální ředitel České pošty s tím, že podporu těchto aktivit považuje za důležitou.

Žádosti do programu mohly organizace zasílat po dobu dvou měsíců a chybět nesmělo ani doporučení zaměstnance, který se v dané organizaci osobně angažuje.

Naším původním záměrem bylo přispět 30 organizacím po 10 tisících korunách. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník a všechny žádosti byly kvalitně zpracované, rozhodla se správní rada navýšit finanční prostředky a přispět tak všem, kteří splnili podmínky,“ uvedl Karel Koukal, předseda správní rady Nadace České pošty.

Radost zaměstnanců, kteří pro svoji srdeční záležitost peníze získali, byla obrovská.

To je naprosto úžasné, děti budou nadšené. Ale nejvíce mě potěšilo, že peníze dostanou všichni, kteří požádali,“ těmito slovy například na informaci reagoval Jaromír Kubát, přepážkový pracovník a trenér malých karatistů ve Vrchlabí. Mnoho z nich se také nemohlo dočkat, až tuto novinku řeknou vedoucím organizací. „Starosta mi říkal, že nám stejně nic nedají, protože jsme malá vesnice. Ale já mu teď ukážu, jak jsou pošťáci dobří,“ řekla Miroslava Pospíchalová z Mladějova na Moravě, která získala příspěvek pro malé hasiče.

Nadace České pošty byla založena v rámci strategie společenské odpovědnosti na konci roku 2016. Svou podporu rozdělila do tří základních nadačních programů: Pošťáci SRDCEM, Pošta PRO ZDRAVÍ a Pošťáci POŠŤÁKŮM. Cílem Nadace je pomoc lidem v tíživých životních situacích. Dále podpora projektů a aktivit v oblasti dobrovolnictví, spolkové činnosti či zdravotně sociálního charakteru. „Od druhé poloviny roku 2017 byl otevřen nadační program Pošťáci POŠŤÁKŮM, jehož cílem je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům České pošty a jejich rodinám v tíživých situacích,“ řekla ředitelka Nadace Marta Selicharová s tím, že na pomoci bylo vyplaceno 403 392 korun v celkem 14 případech.  Nadační příspěvky byly použity například na nákup nového invalidního vozíku, kompenzačních pomůcek či rehabilitační péče.

Finanční prostředky, které byly v rámci nadační programu Pošťáci SRDCEM poskytnuty, jdou z daru ČSOB. 

Pošťáci SRDCEM 2018 — PODPOŘENÉ ORGANIZACE (xlsx, 14kB)