Zpět

Nadace České pošty vydala Výroční zprávu za rok 2019

O činnosti Nadace České pošty a jejím hospodaření se můžete dočíst v auditované Výroční zprávě za rok 2019. Nadace České pošty otevřela v roce 2019 všechny své programy, a to Pošťáci POŠŤÁKŮM, Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO ZDRAVÍ. Správní rada se v loňském roce zabývala 191 žádostmi o nadační příspěvky, z toho jich 109 schválila. Dále nadace v rámci programu Pošta PRO ZDRAVÍ podpořila vybrané organizace částkou ve výši 202 620 korun. Celkem byly vyplaceny příspěvky ve výši 2 140 460 korun. Každou žádostí, se kterou se na nadaci kolegové obrátili, se pečlivě zabývala na svých jednáních správní rada. Její činnost kontrolovala dozorčí rada.

Celý rok 2019 jsme se také snažili zajistit finanční prostředky pro činnost nadace. Nadace České pošty má celkem tři účty. Na jednom je uložena nadační jistina ve výši 500 tisíc korun. Druhý účet je určený výhradně pro program Pošťáci POŠŤÁKŮM, kteří do něj také sami přispívají. Zaměstnanci mají možnost zasílat dary prostřednictvím srážek ze mzdy, kde je minimální částka nastavena na 25 Kč. K 31. prosinci 2019 darovalo takto finanční prostředky 598 zaměstnanců v celkové měsíční výši 51 825 korun. Dalších 34 kolegů pak přispívalo trvalým příkazem, a to v měsíční výši celkem 4 925 korun. Další zaměstnanci přispívali například jednorázově, nebo na interních akcích. Nadace získávala na tento účet i finanční prostředky z darů firem. Celkem bylo na konci roku na tomto účtu 2 418 404,32 korun.

Třetí účet je určen pro financování programu Pošťáci SRDCEM a Pošta PRO ZDRAVÍ. K 31. prosinci 2019 měla nadace na tomto účtu finanční prostředky ve výši 3 000 000 korun.