Zpět

Nadace České pošty má novou správní radu

Nadace České pošty má novou správní radu

Činnost Nadace České pošty řídí správní rada, která má devět členů. Ti jsou jmenováni zakladatelem na tři roky. Správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačních příspěvků. Schvaluje rozpočet nadace a roční účetní závěrku a výroční zprávu. Všichni její členové vykonávají svoji činnost bezúplatně. 

Nadace ke konci loňského roku změnila obsazení správní rady a nahradila členy, kterým skončil mandát či ukončili svoji činnost na České poště. Jedná se o předsedu Karla Koukala a členy rady Danu Bernardovou, Danu Úlehlovou a Ondřeje Veselského. Velmi jim děkujeme za práci, kterou pro nadaci vykonali.

Nové složení správní rady:

Předsedkyně

  • Ing. Marta Horáková, MBA

místopředsedkyně

  • Mgr. Jitka Pišl Drábková
  • Mgr. Marta Selicharová

členové

  • Ing. Vladimír Brož, MBA, LLM
  • Ing. Klára Chlumecká
  • Ing. Veronika Máčalová
  • Ing. Lukáš Rampas, MBA
  • Ing. Jitka Salmonová
  • Božena Stehlíková