Zpět

Hledá se kostní dřeň pro Standu

Je 26. 12. 2020, krásný zimní slunečný den, naše kolegyně Lucie Šindelářová si užívá vánoční procházku se svojí rodinou a rodinou sestry Míši Pielové. Všechno je zalité sluncem a nikdo netuší, že už zítra se jim zcela změní život….

27. 12. 2020, Míši manželovi Standovi není dobře. Bolí ho na hrudi a v tříslech. Bolest je tak velká, že si vyžádá přivolání rychlé záchranné služby.

O pár hodin později se rodina dozvídá zdrcující zprávy. Standa, ve svých 38 letech, má akutní leukémii.

Roztáčí se kolotoč strachu, beznaděje a otázek „proč“…

Lucka pracuje u pošty 17 let, nyní na pozici reklamantky. Její sestra Míša Pielová je také „pošťákem“, toho času je zaměstnána na poště partner v obci Malesice, kde s rodinou bydlí. Spolu se Standou vychovávají dvě děti Nikolku (14 let) a Matyáše (8 let).

Standa pracuje jako řidič mezinárodní kamionové přepravy a ve volném čase je dobrovolným hasičem v obci Malesice. Pomáhá tedy potřebným, jak jen může, ale nyní potřebuje pomoci on sám.

Jeho přátelé, také dobrovolní hasiči, se proto rozhodli rozjet kampaň na pomoc Standovi (pdf, 2MB). Kampaň si vzal za své pan starosta a vyzývá všechny, kdo mohou, aby se nechali registrovat mezi potenciální dárce kostní dřeně.

Dokonce pro Standu zorganizovali mimořádný zápis dobrovolníků do Českého národního registru dárců kostní dřeně přímo v Malesicích na čtvrtek 14. 1. 2021. Standa totiž bohužel nemá sourozence, u kterých by byla pravděpodobnost potřebné shody nejvyšší.

Doba covidová ovlivnila negativně i počet nových dárců kostní dřeně a proto se touto cestou obracíme i na Nadaci České pošty, aby nám pomohla s propagací.

Základní podmínkou pro zařazení do registru dárců kostní dřeně je věk do 35ti let. Já osobně jsem v registru také byla, ale bohužel jsem již za stanovenou věkovou hranicí. Možná vás nikdy nikdo neosloví, stejně jako neoslovili mě. Ale bude se o vás vědět. Pocit, že kdyby bylo potřeba, tak můžete pomoci, je jedním z nejkrásnějších pocitů vůbec.

Zaregistrovat se můžete na více jak 50 místech po republice:

https://registr.kostnidren.cz/registracni-centra

Shoda s pacienty se podaří najít jen asi u 1% ze všech zaregistrovaných, a právě proto je potřeba mít databázi dobrovolníků co nejširší.

Jak vše probíhá:

https://registr.kostnidren.cz/prubeh

Více o kampani pro Standu najdete na:

https://bit.ly/2LGa3Mb

Prosím, nebuďme lhostejní, pomozme Standovi a jeho rodině.

Nikdy nevíme, kdy se něco podobného může stát i nám.

Nadace České pošty již pomohla mnohokrát, věříme, že i tentokrát se to podaří.

Děkujeme, že jste dočetli až sem, a přejeme Vám všem hlavně zdraví

Za celý kolektiv depa Plzeň 71 vedoucí depa Petra Kováčiková

Standa potrebuje kostni dren